• วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียน 65 คน มีผู้ส่งบทความในระบบแล้ว 56 บทความ
  • ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 และข้อพิจารณาของกรรมการให้ผู้ร่วมนำเสนอบทความแก้ไขวันที่ 7 สิงหาคม 2563(ตามกำหนดการ)