• ⭐ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 📖 เรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่" (Public Administration and Area-based Development in New Normal Era)" 📝 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 📬 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Email : thaipaat@gmail.com Mobile : 062-8424456
  • ⭐ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 📚📖 เรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่" (Public Administration and Area-based Development in New Normal Era)" 📝 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 📬 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Email : thaipaat@gmail.com Mobile : 062-8424456