ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย รับเชิญไปร่วมประชุม หัวข้อ “Public  Administration in Transformation New Values, New Issues and New Challenges” จัดโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ไต้หวันและคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซูโชว โดยมี นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ประเทศต่างๆ อาทิ ไต้หวัน, สาธารณรัฐเกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์ และ อดีตนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์สหรัฐอเมริกา และผอ. หลักสูตรปริญญาเอก รัฐศาสตร์ร่วมงาน ที่ มหาวิทยาลัยซูโชว เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561
ข้อมูลสมาคม
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com
Mobile :
062-8424456
Line ID :