ระบบสมาชิก (Thaipaat Membership System)


สำหรับสมาชิกที่ทราบ User/Password กรุณา Log in

User Name

Password


กลับไปหน้าหลักของสมาคมฯ

สำหรับสมาชิกที่เคยเข้าใช้ระบบ Thaipaat Membership แต่ลืม User/Password ในการ Log in ให้ท่านกรอก User Name ของท่าน...ระบบจะส่งรหัสผ่านของท่าน...ไปให้ท่านทาง Email Address ที่ท่านได้ระบุไว้้...คลิ๊กที่นี่

กรณีสมาขิกใหม่ หรือ สมาชิกเดิมที่ไม่ทราบ User Name
...ขอความกรุณาให้ท่านเข้าระบบสมาชิกใหม่...โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด การสมัครสมาชิกใหม่ ดังนี้

- การสมัครสมาชิก ค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
สมาชิกสามัญตลอดชีพ ค่าลงทะเบียน 100 บาท ค่าบำรุงชำระครั้งเดียว 1,000 บาท)...รวมเป็น 1,100 บาท
สมาชิกสามัญรายปี (ค่าลงทะเบียน 100 บาท ค่าบำรุงปีละ 200 บาท)...รวมเป็น 300 บาท
สมาชิกสมทบ (ค่าลงทะเบียน 50 บาท ค่าบำรุงปีละ 100 บาท) ...รวมเป็น 150 บาท

- รายละเอียดข้อมูลการชำระเงินชำระค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุุงไทย : สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 986-2-09880-5

- เมื่อท่านกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว ท่านสามารถกำหนดชื่อในการเข้าใช้(User)และรหัสผ่าน(Password)ของท่านได้เอง ซึ่งท่านจะสามารถจะใช้เช้าระบบสมาชิก(Log in)ได้ทันที เพียงแต่รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน จะยังเป็นรหัสชั่วคราว (ประมาณ 1 เดือน) จนกว่าท่าน(เฉพาะสมาชิกใหม่)...จะโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมผ่านธนาคารพาณิชย์ แล้วถ่ายรูปภาพ ใบเสร็จรับเงินของธนาคารที่ธนาคารได้มอบเป็นหลักฐานให้ท่าน (ขนาดความละเอียดของภาพ ไม่เกิน 1 MB) เพื่อส่งข้อมูลขึ้นระบบ ตาม Link ด้านล่าง...

คลิ๊กส่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินของธนาคารขึ้นระบบ

- ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่ถูกเปิดเผยแต่อย่างใด และเมื่่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลของท่านถูกต้องเรียบร้อยแล้ว...รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน ก็จะปรากฎในหน้าข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ

- สมาคมฯ ขอขอบคุณ ที่ท่านได้ให้ความสนใจกับการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ