1223

สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 

15

สมาชิกประเภทสถาบัน
 

125

สมาชิกสามัญ
รายปี
 

76

สมาชิกสมทบ
 

1439

จำนวนสมาชิกรวม
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

สมัครสมาชิก


ค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
สมาชิกสามัญตลอดชีพ ค่าลงทะเบียน 100 บาท ค่าบำรุงชำระครั้งเดียว 1,000 บาท)
สมาชิกสามัญรายปี (ค่าลงทะเบียน 100 บาท ค่าบำรุงปีละ 200 บาท)
สมาชิกสมทบ (ค่าลงทะเบียน 50 บาท ค่าบำรุงปีละ 100 บาท)

รายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน

ชำระค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุุงไทย : สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี :
986-2-09880-5

คำแนะนำ

หลังจากที่ท่านได้โอนเงิน ค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณา
ให้ท่านถ่ายรูปภาพใบเสร็จรับเงินของธนาคารที่ธนาคารได้มอบเป็นหลักฐานให้ท่าน
(ขนาดความละเอียดของภาพไม่เกิน 1 MB) เพื่อเตรียมส่งข้อมูลขึ้นระบบ
หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

ไปหน้าระบบข้อมูลสมาชิก

(กดคลิ๊กที่นี่)

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย -  Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com Mobile : XXX-XXX-XXXX Line ID :