ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดมาหน้านี้แล้วจำนวน.. :   ครั้ง

สมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)

15 สถาบัน

สมาชิกสถาบันถาวร

12 สถาบัน

สมาชิกประเภทสถาบัน

1498 คน

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

1 คน

สมาชิกสามัญรายปี

10 คน

สมาชิกสมทบ

24 คน

สมัครใหม่ในระบบ

24 คน

อยู่ระหว่างรอหลักฐาน

1694

รวมทั้งหมด

 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565, 15:03 น.


เข้าระบบสมาชิกสมาคมฯ(Login)

Username:
Password:

FAQ กรณีปัญหา Login เข้าระบบ?

 

Navigator

สมัครสมาชิกใหม่(Sign Up)
ส่งหลักฐานการชำระเงินส่งทาง Email :

ลืมรหัสผ่าน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อบังคับ/กรรมการบริหาร
ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ
PAAT Journal
ภาพกิจกรรม
บริการวิชาการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Facebook สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

Scroll To Top