ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดมาหน้านี้แล้วจำนวน.. :   ครั้ง

สมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)

20 สถาบัน

สมาชิกสถาบันถาวร

0 สถาบัน

สมาชิกสถาบัน

1615 คน

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

1 คน

สมาชิกสามัญรายปี

11 คน

สมาชิกสมทบ

13 คน

สมัครใหม่ในระบบ

543 คน

พ้นสภาพ

1680

รวมสมาชิกทั้งหมด

 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2566, 05:01 น.
[No canvas support]


เข้าระบบสมาชิกสมาคมฯ(Login)

Username:
Password:

FAQ กรณีปัญหา Login เข้าระบบ?

 

Navigator

สมัครสมาชิกใหม่(Sign Up)
upload
ส่งหลักฐานการชำระเงิน(Upload)

ลืมรหัสผ่าน
PDPA/ข้อบังคับ/กรรมการบริหาร/ศูนย์ที่ปรึกษา
ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ
PAAT Journal on Thaijo
ภาพกิจกรรม
บริการวิชาการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Facebook สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 

สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐประศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
Scroll To Top