ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดมาหน้านี้แล้วจำนวน.. :   ครั้ง

สมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)

21 สถาบัน

สมาชิกสถาบันถาวร

0 สถาบัน

สมาชิกสถาบันรายปี

1624 คน

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

0 คน

สมาชิกสามัญรายปี

0 คน

สมาชิกสมทบ

5 คน

สมัครใหม่ในระบบ

571 คน

หมดอายุ/พ้นสภาพ

1650

รวมสมาชิกทั้งหมด

 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567, 09:23 น.
[No canvas support]


เข้าระบบสมาชิกสมาคมฯ(Login)

Username:
Password:
 

Navigator

สมัครสมาชิกใหม่(Sign Up)
upload
ส่งหลักฐานการชำระเงิน(Upload)

ลืมรหัสผ่าน
PDPA/ข้อบังคับ/กรรมการบริหาร/ศูนย์ที่ปรึกษา
ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ
PAAT Journal on Thaijo

Facebook สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 

 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Data Sharing 2566 : ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรม (ออนไลน์)
หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2 จัดโดย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings)
งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(👁️ 281)

Scroll To Top