ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดมาหน้านี้แล้วจำนวน.. :   ครั้ง

สมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)

24 สถาบัน

สมาชิกสถาบันถาวร

0 สถาบัน

สมาชิกสถาบันรายปี

1627 คน

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

0 คน

สมาชิกสามัญรายปี

0 คน

สมาชิกสมทบ

13 คน

สมัครใหม่ในระบบ

571 คน

หมดอายุ/พ้นสภาพ

1664

รวมสมาชิกทั้งหมด

 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2567, 19:50 น.
[No canvas support]


เข้าระบบสมาชิกสมาคมฯ(Login)

Username:
Password:
 

Navigator

สมัครสมาชิกใหม่(Sign Up)
upload
ส่งหลักฐานการชำระเงิน(Upload)

ลืมรหัสผ่าน
PDPA/ข้อบังคับ/กรรมการบริหาร/ศูนย์ที่ปรึกษา
ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ
PAAT Journal on Thaijo

Facebook สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 

 

ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ

Scroll To Top