ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดมาหน้านี้แล้วจำนวน.. :   ครั้ง

สมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)

16 สถาบัน

สมาชิกสถาบันถาวร

0 สถาบัน

สมาชิกสถาบัน

1566 คน

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

1 คน

สมาชิกสามัญรายปี

11 คน

สมาชิกสมทบ

36 คน

สมัครใหม่ในระบบ

545 คน

พ้นสภาพ

1630

รวมสมาชิกทั้งหมด

 ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566, 17:50 น.
[No canvas support]


เข้าระบบสมาชิกสมาคมฯ(Login)

Username:
Password:

FAQ กรณีปัญหา Login เข้าระบบ?

 

Navigator

สมัครสมาชิกใหม่(Sign Up)
ส่งหลักฐานการชำระเงินส่งทาง Email :

ลืมรหัสผ่าน
PDPA/ข้อบังคับ/กรรมการบริหาร/ศูนย์ที่ปรึกษา
ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ
PAAT Journal on Thaijo
ภาพกิจกรรม
บริการวิชาการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Facebook สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 


เอกสารรวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings)
งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ฉบับแก้ไข 660523 เปิดอ่านแล้ว  1,512 ครั้ง
 
 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC ORGANIZATION (ICONPO XII) 2023

Scroll To Top